O spoločnosti
Contact
MKM-System s.r.o.
Haanova 31, 851 04 Bratislava
tel: +421 2 622 48 942
fax:+421 2 622 48 931
e-mail: info@mkmsystem.sk

Office hours
Mo. - Fr. 08:00 - 16:30 CET
O nás
Sidlo firmy
Dipl. zt. Martin Mikuš
O nás...

MKM System s.r.o. pôsobí na Slovenku od roku 1994.
Zameriava sa na predaj a výrobu produktov určených pre zubných technikov.
Riaditeľ firmy Dipl.Zt. Martin Mikuš je súčasne aj vedúci pracovník zubného laboratória.
Hlavnou myšlienkou nášho obchodovania je spoľahnúť sa len na najkvalitnejšie materiály a osvedčené moderné technológie. Viac než tridsať ročné praktické skúsenosti s protetikou využívame na zdokonaľovanie pracovných postupov a vzdelávanie našich budúcich kolegov.
Našich zákazníkov si ceníme ako dlhodobých partnerov a je pre nás vždy prioritou tento vzťah udržať.

ŽIVOTOPIS

 


Dipl.zt. Martin Mikuš 

 

 


1973    Ukončené 4-ročné štúdium SZŠ odbor zubný technik

1973    Nástupná prax Poliklinika Šmidkeho (Ružinov) v Bratislave

1975    Prijatý na Skeletovú linku Žabotová 3, Bratislava (prvé špecializované laboratórium na

výrobu kovových konštrukcií a kombi prác nemeckej firmy BEGO)

1976 Inštruktor pre kovové konštrukcie BEGO. Kurz firmy De Tray – špeciálna živica,

CEKA- zásuvné spoje

1977    Špeciálny zváračský kurz na všetky typy zvarov aj v stomatologickej

protetike ako jediný na Slovensku

1978    Postgraduálne štúdium Fixné a snímateľné náhrady I. a II. stupňa

1979    Vedúci pracovník na špecializovanom pracovisku zubnej techniky

Žabotova 3, Bratislava

1989 Preklady odborných prác z nemeckého jazyka, praktická činnosť

1990 Kurzy firiem SILADENT, KULZER (Nemecko)

1990 Kurzy IVOCLAR - keramika (Lichtenstein), VITA – keramika (Nemecko)

1991 Kurzy DENTAURUM, SILADENT – kovové konštrukcie (Nemecko)

1991 Inštruktor firmy DENTAURUM

1991 Spoluautor pri tvorbe novej koncepcie vzdelávania zubných technikov

1991 Autor diplomovaného zubného technika (VOZŠ)

1992 Vymenovanie za Diplomovaného zubnéhotechnika

1992 Kurz KULZER – živica (Nemecko)

1996 Odborný poradca a inštruktor v Nemecku, Poľsku a Čechách

1996 Založenie súkromného zdravotníckeho zariadenia – odbor Zubná technika 

s možnosťou výroby všetkých typov protetických prác

1996 Školenie DREVE – silikóny, svetlom polymerizujúce živice, špeciálne 

antialergické živice, epitézy(náhrady tváre a ďasna)

1996 Spoluautor prekladu prvej učebnice Zubnejtechniky, ktorá spracúva po          

40-tich rokoch nové metódy ZT

1996 Kurzy SHERA – nové ergonomické materiályv zubnej protetike

1999 Spoluzakladateľ Únie dentálnych výrobcov apredajcov

1991-1999 Viceprezidentpre vzdelávanie a zahraničný styk SKZT

1998-1999 Poradca pre stomatologickú protetiku Ministra zdravotníctva SR

1995-2009 Konateľ firmy MKM-System s.r.o.

1999-2009 Výhradný distribútor nemeckej firmy megadental GmbH pre SR a ČR 

2001-2009 Člen predsedníctva IVZT a akreditovaný prednášajúci 

pre odbor stomatologickej protetiky na Slovensku v ČR