MkM System - Slovak > Produkty > Liaca technika > Transparentná kyveta
Transparentná kyveta
Transparentna MKM kyveta

Výhody:

  • Spôsobuje rovnomernú polymerizáciu
  • Transparentná pre podfarbovanie gingivy
  • Priesvitna časť nereaguje s PMMA
  • Navrhnutá aj pre menšie tlakové polymerizátory
  • Šetrí dublovací materiál
  • Aj pre dublovanie modelov

Vyrobené na Slovensku firmou MKM Sytem s.r.o.